Сотрудник подразделения

Александра Николаевна Ивинская

кандидат физико-математических наук

Университет ИТМО

Публикации

  1. 2Ivinskaya A.M., Petrov M.I., Bogdanov A.A., Shishkin I.I., Ginzburg P.B., Shalin A.S. Plasmon-assisted optical trapping and anti-trapping // Light: Science and Applications - 2017, Vol. 6, pp. e16258 [IF: 13.6]
    подробнее >>
  2. 1Ivinskaia A.N., Petrov M.I., Bogdanov A.A., Shalin A.S., Shishkin I.I., Ginzburg P. Plasmonic substrates for optical tweezers // Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2016, DD 2016 - 2016, pp. 198-201
    подробнее >>