Сотрудник подразделения

Александра Николаевна Ивинская

кандидат физико-математических наук

Университет ИТМО

Публикации

  1. 3Ivinskaya A.M., Petrov M.I., Bogdanov A.A., Shishkin I.I., Ginzburg P.B., Shalin A.S. Plasmon-assisted optical trapping and anti-trapping // Light: Science and Applications - 2017, Vol. 6, pp. e16258 [IF: 13.6, SJR: 5.245]
    подробнее >>
  2. 2Kostina N.A., Petrov M.I., Ivinskaya A.M., Bogdanov A.A., Shalin A.S. Optical binding of two nanoparticles near interface // Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2017, DD 2017 - 2017, pp. 186-188
    подробнее >>
  3. 1Ivinskaia A.N., Petrov M.I., Bogdanov A.A., Shalin A.S., Shishkin I.I., Ginzburg P. Plasmonic substrates for optical tweezers // Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2016, DD 2016 - 2016, pp. 198-201
    подробнее >>